Rada Ekonomiczna

Tomasz Kluczyński

Marian Białek

Krzysztof Patyna

Franciszek Suliński

Rada Duszpasterska:

Maria Białek

Arleta Kluczyńska

Renata Lessnau

Alicja Kontowicz